Skip Navigation
 

6. Policejní rybáři školy zápolili podruhé

Policejní rybáří zápolili podruhé

Po prvním, úspěšném, přátelském posezení rybářů naší školy proběhlo dne 15. září 2009 druhé posezení. Závodu na soukromém revíru Skalička se ze 32 oslovených vyznavačů cechu rybářského zúčastnilo v rámci dovolené nebo náhradního volna 18 rybářů, ostatní se omluvili z rodinných, služebních nebo zdravotních důvodů. Posezení bylo celodenní s tím, že závody byly zahájeny v 08.00 hod. a ukončeny v 18.00 hod., s přestávkou na oběd od 12.00 do 13.00 hod. a následovala krátká soutěž zručnosti, kdy se nelovilo.

Někteří „nedospavci“, si již před zahájením závodů obsadili lovné místo a bohatě zakrmovali tajnými návnadami, aby přilákali co největší počet ryb na své lovné místo. Jejich počínání se jim vyplatilo, což dokládají počty ulovených ryb. Z následujících čísel je zřejmé, že oproti prvnímu posezení se výrazně dařilo zejména „cejnobijcům“. Za celou dobu závodu bylo uloveno 215 kusů ryb, v celkové délce 6564 cm. Nejvíc bylo zdoláno 202 cejnů (5858 cm), 11 kaprů (582 cm), 1 amur bílý (68 cm) a 1 candát obecný (56 cm).

„Bobkařům“ se tentokrát příliš nevedlo, počet i délka ulovených kaprů klesl téměř o polovinu. Největšího kapra (81 cm) po dramatickém souboji zdolal Miroslav Entr a stal se vítězem o největší ulovenou rybu závodu a majitelem pěkného kaprového prutu speciálu věnovaného firmou Robinson zastoupenou D+Dul, s.r.o Tichá.

Čest organizátorů závodu, při omluvené neúčasti ředitele závodu (mimochodem gratulujeme), zachraňoval Zdeněk Chot ulovením nejmenší ryby - cejna o délce 12 cm.

Nejrychlejším lovcem byl Lehký Jiří ulovením cejna na feeder. Zde se ukázalo, že být připraven se i v rybaření vyplácí – více prutů nemusí být vždy lépe.

V součtu délky všech ulovených ryb byl nejúspěšnější Jiří Zimmemann se 67 rybami (66 cejnů a 1 kapr) o celkové délce 2011 cm. Na dalších místech se umístili Jiří Lehký se 49 rybami o celkové délce 1449 cm, Radim Kögler s 22 rybami o celkové délce 689 cm, Radek Kvasnica se 14 rybami o celkové délce 365 cm. Poslední místo oceněné stylově, rybářským metrem ocejchovaným nejmenší lovnou délkou ušlechtilých ryb, obsadil náš perspektivní rybář Josef Šilpoch ulovením 7 ryb (z toho 4 kaprů – nejvíc z počtu ulovených kaprů) o celkové délce 278 cm. Věříme, že při dobrém vedení a tréninkové píli o úspěších našeho Pepíka jěště uslyšíme.

Pěkný jeseter, po úporném boji na feederovém prutu, se z háčku bez protihrotu lovci Miroslavu Entrovi vyhákl a čeká na Skaličce na další souboje s rybáři, jakož i další ryby, které se lovícím nepodařilo po zaseknutí úspěšně zdolat.

Z řeči čísel vyplývá, že v průměru jeden lovící ulovil více než 366 cm ryb. Dá se říci že vítězem byl každý účastník, dokonce i náš „Luhačovický přeborník“ Jirka Zycháček, který nezapřel své řemeslo a připravil tak chutnou návnadu pro ryby, že svým lovícím sousedům přivedl ryby k háčku ze širokého okolí, dokonce i ze svého lovného místa.

V soutěži zručnosti, připravené organizačním výborem po přestávce na oběd, došlo k pohromě předpokládaných favoritů již v základním kole hodu prutem na cíl. Do vlastního závodu se drtivá většina účastníků neprobojovala. V dalším kole po prodloužení vzdálenosti k cíli trápení pokračovalo a následně musela být vzdálenost zkracována. Vítězem se nakonec stal Miroslav Dědič, na druhém místě skončil Jiří Zycháček a třetí Miroslav Entr.

Organizační výbor z pověření ředitele závodu a jménem práva rybářského, cechu velmi váženého, jmenoval tímto dnem všechny zúčastněné lovce „pasovanými rybáři“ a na důkaz a památku na tento den jim odevzdal dekret, aby tento den v paměti měli, Petra s námi uctívali, neboť on je s Krčínem, naším velkým patronem.

Pěkné ceny v rybářských kategoriích i v soutěži zručnosti věnovali Robinson zastoupený D+Dul, s.r.o Tichá, Rybářské potřeby Kováč Zlín, ředitel závodu Ing. Jan Dvořák a Jiří Lehký, za což jim děkujeme.

Při minulém posezení jsme vyslovili přesvědčení, že průtrž mračen a divoké blesky, které nás v tento den na závěr posezení provázeli, budou předzvěstí dalších příjemných chvil strávených u vody. Tentokrát nám počasí přálo a projevilo příjemnější tvář. Po chladnějším ránu vyšlo před obědem sluníčko a ohřívalo nás až do večera.

Druhé posezení se všem líbilo a organizační výbor již přemýšlí jak a kde jarní setkání připravit. Věříme, že budete spokojeni.

Petrův zdar!
 
tisk
 
TOPlist